Tidigt ultraljud

Tidigt ultraljud

Tidig bestämning av graviditetslängd från graviditetsvecka 8+0 ger svar på graviditetslängd, levande foster samt antal foster.
Vid abnominellt ultraljud (utanpå magen) ska blåsan vara välfylld då fostret blir mer tillgängligt för barnmorskan/läkaren.
Vid vaginalt ultraljud ska blåsa vara tömd.

Om du är inskriven på annan mödravård inom Vårdval Stockholm och önskar göra ditt ultraljud vid någon av Mama Mias ultraljudsenheter så ber du din mödravård skriva en remiss dit.

Läs mer om Ultraljud