Priser

Priser

Inskrivna på Mama Mia och gravida med remiss från annan mödravård betalar inte för själva ultraljudet. Uteblivna besök debiteras.
Inskrivna som önskar extra ultraljud utöver basprogram eller på medicinsk indikation betalar själva för undersökningen enligt priser nedan.

Bilder, DVD och Mobile Baby kostar enligt nedan, och kan endast beställas vid ultraljudstillfället.
Som ett led i vårt miljötänk vill vi förespråka MOBILE BABY istället för att printa bilder och DVD. Meddela barnmorskan hur du vill ha dina bilder före undersökningen.

Ultraljud utförs endast på medicinsk indikation.

PRISER STOCKHOLM
Tidigt ultraljud från 8+0 tom 11+6, 600:-
Ultraljud från v 12+ 0 och framåt, 700:-
KUB 1600:-
KUB tvillingar 2000 :-
RUL/Ultraljud från v 18+0 och framåt, 700:-
RUL/Ultraljud från v 18+0 och framåt tvillingar, 1200:-
Tillväxt 800 :-
Tillväxt tvillingar 1200 :-
NIPT med ultraljud 5500 :-
Digitala bilder till mail/mobil, 100 :-
Printade bilder, 100:-

PRISER MALMÖ / HELSINGBORG

Tidigt ultraljud v 8 + 0  – v 11+ 0  800 :-
Tidigt ultraljud v 11 + 0 –  v 13  + 6 1000 :-
KUB  ultraljud  v 11 + 4 – v 13+ 6 1800 :- ink. Blodprovet
Tillväxtkontroll med ultraljud 800 :-
Placentakontoll med ultraljud 800 :-
NIPT prov + ultraljud från v 10 + 1  5500  :-
NIPT utan ultraljud från v 10 + 1  5000 :-

Tvillingar
KUB tvillingar 2000 :-
KUB ultraljud 2300 :- ink. Blodprov
RUL/Ultraljud från v 18+0 och framåt tvillingar, 1200 :-
Tidig anatomigranskning med ultraljud v 15 +0-v  16+6 1000 :-
Sen anatomigranskning med ultraljud v  18 +0 – v 22+0 1000 :-
Tillväxt tvillingar 1200 :-
NIPT prov + ultraljud från v 10+1  5500 :-
NIPT prov utan ultraljud 5000 :-


För Stockholms läns landsting gäller följande:
Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du avboka senast 24 timmar före den bokade tiden. Avbokas inte tiden får du betala en avgift på 200 kr. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.
Har du avbokat en tid senare än 4 timmar in på ditt besök så kan du ha giltiga skäl. Det är vårdgivaren som avgör om du har giltiga skäl eller inte.

För Skåne län gäller följande:
Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du avboka senast 4 timmar före den bokade tiden. Avbokas inte tiden får du betala en avgift på 320 kr. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.
Har du avbokat en tid senare än 24 timmar in på ditt besök så kan du ha giltiga skäl. Det är vårdgivaren som avgör om du har giltiga skäl eller inte.

Läs mer om Ultraljud