Övriga ultraljud

Övriga ultraljud

Tillväxtkontroll görs för att se viktuppskattning av fostret och kontroll av moderkakans läge.
Placentakontroll görs för att se var moderkakan sitter och hur den fungerar.
Flödesmätningar görs för att mäta moderkakans funktion och fostervattenmängd.

Om du är inskriven på annan mödravård inom Vårdval Stockholm och önskar göra ditt ultraljud vid någon av Mama Mias ultraljudsenheter så ber du din mödravård skriva en remiss dit.

Läs mer om Ultraljud