KUB-NIPT

KUB-NIPT

KUB (Combined Ultrasound and Biochemistry)

En kombination av ultraljud där man mäter nackuppklarning (NUPP ) samt tar ett blodprov. Detta gör vi mellan grav.vecka 11v.+0 dag-13v.+6 dag.
Den optimala tidpunkten för detta är i grav.vecka 12+2-3 dagar.
Blodprovet tas helst i graviditetsvecka 10-11.
Med hjälp av dessa faktorer räknar vi ut sannolikheten för Downs syndrome.

KUB kan du göra på våra ultraljudsverksamheter på Karlavägen i Stockholm, Söder, Kista samt på vår mottagning i Malmö.

Om du är inskriven på annan mödravård inom Vårdval Stockholm och önskar göra ditt ultraljud vid någon av Mama Mias ultraljudsenheter så ber du din mödravård skriva en remiss dit.

NIPT (Non-invasive prenatal testing)
Den bygger på att man analyserar cellfritt DNA från fostret i mammans blod. Detta tas från mamman i vecka 10+ .
Testet identifierar de vanligaste kromosomavvikelserna utan att behöva ta ett prov från moderkaka eller fostervatten, det vill säga man kan göra en analys av fostrets kromosomer utan att riskera missfall. Med en träffsäkerhet på drygt 99 procent ger metoden svar på om fostret bär på kromosomavvikelser. Det man analyserar är kromosomavvikelse på kromosom 13,18,21 och man kan även se avvikelse könskromosomerna X och Y.
På Mama Mia tar vi NIPT till självkostnadspris. Vi skickar vår prover till Karolinska Sjukhuset genlab.

I avvaktan på att landstingspolitikerna fattar beslut om hur NIPT ska användas så erbjuds testet tills vidare enbart i speciella fall.
Inom Stockholms landsting erbjuds provet till den som gjort en KUB-undersökning där sannolikheten för kromosomfel är mer än 1:200.
Rekommendationen är att man gör KUB innan NIPT.

Läs mer om Ultraljud