KUB och NIPT

KUB och NIPT

KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

En kombination av ultraljud där man mäter nackuppklarning (NUPP ) samt tar ett blodprov. Detta gör vi mellan graviditetsvecka 11-14. Blodprovet tas när du har passerat 9 fulla graviditetsveckor. Med hjälp av dessa faktorer räknar vi ut sannolikheten för Downs syndrom samt två andra avvikelser, Trisomi 13 (Pataus syndrom) samt Trisomi 18 (Edwards syndrom).
Provet kan inte ge säkra svar, utan är en sannolikhetsberäkning. Det kan behöva kompletteras med andra prov. KUB ökar inte risken för missfall. KUB kan du göra på våra ultraljudsverksamheter på Karlavägen i Stockholm, Söder, Kista samt på vår mottagning i Malmö.

Om du är inskriven på annan mödravård inom Vårdval Stockholm och önskar göra ditt ultraljud vid någon av Mama Mias ultraljudsenheter så ber du din mödravård skriva en remiss dit.

Se vidare information om fosterdiagnostik på 1177.
https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/graviditet/undersokningar-under-graviditeten/kub–kombinerat-ultraljud-och-blodprov/

NIPT – blodprov som kan visa kromosomavvikelser

(Non-Invasive Prenatal Testing, NIPT) är en form av fosterdiagnostik där man analyserar fritt foster-DNA som finns i den gravida kvinnans blod. NIPT visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser.
Testet ger ingen ökad risk för missfall. NIPT är mycket tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse. Det behöver kompletteras med andra tester om det visar på en avvikelse.

Om provet visar att det finns misstanke om en avvikelse på någon av ovanstående kromosomer kommer du att bli rekommenderad att bekräfta svaret med ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Det för att utesluta att det inte är ett falskt positivt svar.

Får alla gravida genomgå NIPT?

Inom Stockholms läns landsting erbjuds kvinnor, som vid en KUB-undersökning, har en sannolikhet för trisomi 21 (downs syndrom) och eller trisomi 13/18 som är större än 1:200 moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT där man undersöker kromosomerna 13, 18 och 21 samt könskromosomerna. Kvinnor som får en sannolikhet större än 1:50 rekommenderas i första hand moderkaks- eller fostervattenprov.

Kvinnor som vid KUB har en låg sannolikhet erbjuds inte NIPT. Den som ändå önskar göra NIPT får bekosta provtagning, analys, rådgivning och ultraljud själv.

Läs mer om Ultraljud