Ultraljud

Ultraljud

HÄR KAN VI HJÄLPA DIG

Vi är en auktoriserad ultraljudsmottagning.
Våra erfarna ultraljudsbarnmorskor och läkare har specialistkompetens och arbetar med den senaste tekniken.

Du kan göra ditt ultraljud hos oss även om du går på annan MVC.
Be din barnmorska skriva remiss till oss.

Du som bor i annat landsting har rätt att söka öppenvård över landstingsgränserna, remiss krävs från ditt hemlandsting.

För dig som inte är inskriven på MVC i Sverige eller av annan anledning inte har någon remiss kan du beställa ett ultraljud till självkostnadspris.

Din partner eller annan vuxen närstående är välkommen att vara med vid undersökningen. Barn bör ej vara med.
På grund av sekretess är filmning och fotografering inte tillåtet i några rum i våra lokaler.  Bilder och filmklipp av undersökningen kan beställas innan ditt besök.

Uteblivna besök till ultraljud debiteras.

• Tidig graviditetslängdsbestämning
• Antal levande foster
• KUB-NIPT
• Organscreening
• Tillväxtkontroll
• Moderkakskontroll

Vad är fosterdiagnostik?
Vad är fostervattenprov ?

Läs mer om Ultraljud