Terapeuter

Catharina Carlén
Jag arbetar som barnmorska och samtalsterapeut. I mitt arbete på mödrahälsovården, sedan mer än 20 år på Mama Mia, har jag träffat många personer dagligen, alla i olika skeden i livet.
Att bli förälder är en stor omställning, som känns och är ofta annorlunda än vi tänkt oss, detta kan ibland upplevas som förvirrande.  Hur kommer jag bli som förälder? Kommer jag älska det här barnet? Kommer jag räcka till? Kan man älska flera barn lika mycket? Vad har jag för förebilder? Hur skulle jag vilja vara som förälder? Kommer jag klara av att föda barn? Hur kommer vår relation att se ut efter förlossningen?

Även graviditeten är en fysisk, psykisk och existentiell omvälvande tid, hos mig kan du få extra kunskap och stöd under graviditeten, inför förlossningen, amningsperioden och tiden efter. Du kan även få ökad kunskap i anknytningsrelationen för att kunna känna dig tillräckligt bra som förälder till ditt barn och kunna glädjas åt det kommande föräldraskapet. Eller behöver du bara någon att prata med?

Kanske vet du vad du önskar hjälp med eller så behöver du hjälp med att sortera och undersöka anledningen till din känsla eller ditt tankemönster. Jag arbetar som samtalsterapeut med inriktning på Motiverande samtal, KBT och Schematerapi. I vissa fall så är mitt barnmorskeperspektiv mer dominerande och i vissa fall är det KBT-perspektivet som är starkast. Och kombinationen är mitt unika verktyg.

Är du gravid och inskriven på Mama Mia får du ett reducerat pris, 850 kr (ordinarie pris 1000 kr).
Välkommen att ta kontakt med mig Mail till Catharina Carlén eller via sms 0733-592074
Länk till Catharina Carléns hemsida

Vicky Spendrup är privatpraktiserande föräldra- och barnpsykolog med flerårig erfarenhet från mödra- barnhälsovården och PBU’s spädbarnsverksamhet.
Hon erbjuder samtal i Mama Mias lokaler, vid hembesök eller i form av samtalspromenader.
Antalet samtal anpassas efter ditt behov och du kan komma ensam eller tillsammans med din partner.
Välkommen att boka tid på 0708-766 667 eller Mail till Vicky Spendrup

Söderstöd har ett trettiotal socionomer med psykoterapeututblidning och KBT anställda. Flera i gruppen har även specialkompetenser.
De erbjuder familjerådgivning utan journalanteckningar och allt sker under full tystnadsplikt. Söderstöd finns på flera platser i innerstaden.
Bla på Kammarkargatan och Krukmakargatan – se övriga mottagningar på deras hemsida Söderstöd.se
Tidsbokning på Tel: 08-702 20 89 eller via mail mailto:bokning@soderstod.se

Läs mer om Samtal och stöd