Samtal och stöd

Psykologiska stödsamtal och rådgivning

Att vänta barn och bli förälder är perioder av stor omställning för de flesta mammor och pappor. Du kan vara fylld av förväntan, glädje och längtan men även känna oro och ängslan för dig själv, barnet eller relationen. I ett tidigt skede kan småbarnsfamiljer, blivande och nyblivna föräldrar få hjälp med rådgivande psykologiska samtal i frågor som rör barn, graviditet och föräldraskap.

Läs mer om terapeuterna nedan.

Läs mer om Samtal och stöd