Alkohol / Droger

Alkohol / Droger

Våra alkoholvanor kan påverka barnen

Vi dricker mer alkohol i Sverige än vi gjort på 100 år. Över 90 procent av Sveriges befolkning använder alkohol. Alkoholen påverkar oss olika. En del blir glada och avspända, andra kan bli nedstämda eller arga. Hur vi än påverkas så luktar vi annorlunda när vi dricker alkohol. Vi kan bli mer högljudda, vårt rörelsemönster påverkas och vårt omdöme försämras. Små barn är mycket känsliga för sinnesintryck. Det kan skapa en känsla av otrygghet hos dem när vuxna pratar högt, håller annorlunda och luktar främmande.

Det bästa är att helt avstå från alkohol när du är gravid eller planerar att bli det. Efter ett par
glas vin kan du få en promillehalt på 0,5. Exakt samma promillehalt får barnet. Skillnaden
är att barnets celler är mycket känsligare. I laboratorium kan man se att celler påverkas,
hamnar i oordning eller förstörs när man tillsätter alkohol. Om du dricker alkohol i ett
kritiskt ögonblick när barnet utvecklar viktiga celler riskerar just de cellerna att störas.

Fundera på saken!

Finns det någon anledning att ändra sina alkoholvanor när man blir förälder? Hur tänker och känner du? Diskutera med din partner och med dina vänner.

Kolmonoxid
När du röker andas du in gasen kolmonoxid. Det är samma giftiga gas som i bilarnas avgaser. Kolmonoxiden konkurrerar ut och tar en del av den plats syret ska ha i blodet. Syrebristen som uppstår efter rökning gör att du lätt blir andfådd. Ditt barn får i sig lika mycket kolmonoxid som du när du röker, men barnet kan inte andas ut kolmonoxiden utan måste göra sig av med den via navelsträngen och moderkakan. Det tar längre tid. Om du röker flera cigaretter om dagen har ditt barn hela tiden kolmonoxid i blodet.

Nikotin
Nikotinet i cigarettrök och snus får blodkärlen att dra sig samman. Detta sker också i moderkakan som är full av blodkärl. När blodkärlen i moderkakan dras samman, strömmar blodet långsammare till barnet som får mindre syre och näring.

Läs mer om Barnmorskemottagning-BMM