Barnpsykolog – Första linjen

HÄR KAN VI HJÄLPA DIG

  Egenanmälan:

  För att göra en nyanmälning ringer du på telefonnummer 08-506 490 90.
  För tillfället är det lång väntetid till nybesök, ca 4-5 månader.

  På Mama Mia Barn- och ungdomsmedicinska mottagning erbjuder vi behandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

  Det betyder att vi tar emot och behandlar patienter 0-17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

  Det kan exempelvis handla om sömnproblem, familjekonflikter, separationsångest, tvång, tics, fobier, trotssyndrom, ångest och depression. Vi tar även emot för rådgivning och kortare föräldrastöd.

  Patienter med psykisk ohälsa får hos oss en psykiatrisk bedömning. Därefter fattar vi tillsammans beslut om insats.

  Exempel på olika insatser är psykoedukation, föreläsningar, föräldrarådgivning, krisstöd och psykologisk behandling individuellt eller i grupp. Behövs remiss till annan vårdgivare hjälper vi till med det.

  Behandlade psykologer utgår från KBT och evidensbaserade metoder som anpassas utifrån barnets/tonåringens behov.

  Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn och tonåringar.

  Besöken är kostnadsfria då vi har ett avtal med Stockholms läns landsting. Vid uteblivna besök och besök som avbokas mindre än 24 timmar innan utsatt tid debiteras enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens taxa. Familjer är välkomna att söka själva, men från våra vårdgrannar önskar vi remiss.

  Första gången ni kommer:

  • Det första besöket tar ungefär 45 minuter.
  • Vi önskar att samtliga vårdnadshavare kommer med till den första tiden. Om en vårdnadshavare inte kan eller vill delta behöver den lämna samtycke till vårdkontakten, via telefon med oss om ni inte är sammanboende.
  • Vanligtvis följer barnet/tonåringen med till det första besöket, men om ni som vårdnadshavare hellre vill komma själva först går det också bra.
  • Ni kommer under besökstiden att ha möjlighet att prata i olika konstellationer. Om någon vill prata enskilt kommer det att finnas möjlighet till det, vi kommer överens om hur vi lägger upp tiden när vi ses.

  Vi har sekretess.

  Detta innebär att vi, förutom i vissa undantagsfall, inte får föra vidare personuppgifter eller information som lämnas till oss

  Kontaktuppgifter
  Mama Mia Barnläkarmottagning (BUMM)
  Karlavägen 58, plan 4
  114 49 Stockholm
  Tel 08-506 490 90
  Fax 08-660 05 46

  Säker e-mail via 1177: Mail Mama Mia BUMM

  Alla mottagningar har stängt alla röda dagar.

  Läs mer om Barnläkarmottagning – BUMM