Läs mer om vår HBTQ mottagning

Läs mer om vår HBTQ mottagning

Det är viktigt att Du som väntar barn mår så fysiskt och psykiskt bra som möjligt under graviditeten. Det är också lika viktigt att bli bekräftad i sin blivande föräldraroll såväl för Dig som Din eventuella partner och de eventuellt övriga personer som Du valt att planera barn tillsammans med.

  • Har du funderingar på barn men vet inte riktigt hur man ska gå till väga ?
  • Behöver du information om praktiskt tillvägagångssätt, juridiska frågor, men också att få höra om andras erfarenheter ?
  • Vill du/ni inseminera hemma och behöver praktiskt information hur man ska gå tillväga ?
  • Vill du ha hjälp med provtagning inför insemination i Danmark ?
  • Har du/ni försökt att bli med barn men inte lyckats ? Vi hjälper er med information om hur du ska gå tillväga och vilka läkare Du behöver ta kontakt med.

Regnbågsprojektet innebär bla att du under graviditeten har möjlighet att träffa andra par eller ensamstående inom HBTQ-gruppen som också väntar barn.
Grupper där vi diskuterar t.ex. framtida föräldraroll och hur en relation kan förändras när vi väntar barn.
Förlossningsträff på förlossningsavdelningen på Danderyds Sjukhus.
Samtalsträff där vi diskuterar amning och tiden efter det att barnet är fött.
Totalt träffas gruppen fyra gånger innan förlossning. Ni har prioriterad förlossningsplats på Danderyds förlossning.

Förutom mödravård så erbjuder vi även provtagning av tex cellprov, klamydia och vanlig undersökning.
Vi har samtalskompetens om Du/Ni har funderingar på er relation eller samliv.

 

Mama Mia Söder
Götgatan 83
116 62 Stockholm
Tel: 08-556 93 770

Lotta Andréasson Edman
Eva Tapper
Tel: 08-556 93 778
mailto: regnbage.soder@mamamia.se

Läs mer om HBTQ