Ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet

HÄR KAN VI HJÄLPA DIG

  Bland kvinnor i åldern 16-24 har en på tjugo problem med att bli gravid men det gäller nästan en på fem kvinnor i åldersgruppen 35-39 år. Fruktbarheten faller i takt med stigande ålder. Det är ett större problem idag än det har varit tidigare, för många planerar numera att få sitt första barn vid en relativt hög ålder.

  Totalt 15 till 20 % av alla par som önskar barn har problem med att nå sitt mål. Hos cirka en tredjedel beror det på faktorer hos kvinnan och hos en lika stor del av paren beror barnlösheten på faktorer hos mannen.
  Utöver de orsakerna finns en rad andra, varav en väsentlig del är så kallad ”oförklarlig barnlöshet”. Orsakerna till ofrivillig barnlöshet kan vara många.

  Orsaker till ofrivillig barnlöshet hos kvinnan

  • Skadade äggledare.
  • Ägglossningsstörningar, otillräcklig produktion av hormon.
  • PCOS (polycystiskt ovarial syndrom) med ägglossningsstörning.
  • Endometrios.

  Orsaker till ofrivillig barnlöshet hos mannen

  • Skador på testiklarna efter inflammation, komplikation av tex påssjuka.
  • Åderbråck i pungen.
  • Dålig spermiekvalitet, t ex för få eller nedsatt rörlighet hos spermier.

  Infertilitet klassas som sjukdom

  From den 1 juli 1997 klassificeras infertilitet som en sjukdom. Det betyder att barnlösa par har rätt till behandling. Men eftersom landstingen kan välja behandlingssätt själva, är detta en sanning med modifikation. Det erbjuds nämligen inte samma behandlingsformer överallt.
  Kontakta först din egen läkare eller gynekolog för närmare undersökning.

  Läs mer på Barnlängtan som är en patientförening för ofrivilligt barnlösa

   

  Läs mer om Gynekologmottagning Stockholm