Gardasil

Gardasil

GARDASIL-VACCINERING MOT HPV-VIRUS

För tjejer ingår vaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet.
Det innebär att tjejer erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt i skolan när de går i femte eller sjätte klass.

HPV-vaccin ingår i högkostnadsskyddet för kvinnor upp till 26 års ålder.
Äldre kvinnor, pojkar och män får själva bekosta vaccinationen.
Kostnad för vaccinationen kan variera beroende på vilket landsting du bor i och vilken mottagning du besöker.

Kontakta vår husläkarmottagning för mer information.
Länk till vår Husläkarmottagning ToCare

Läs mer om Gardasil här

 

Läs mer om Gynekologmottagning Stockholm