Smittspårning och Smittskyddslagen

Smittskyddslagen

Enligt smittskyddslagen är du skyldig att genast söka vård om du misstänker att du blivit smittad av klamydia, gonorré, syfilis, hiv och hepatit B. Du är också skyldig att göra de undersökningar och ta de tester som behövs. Du blir erbjuden behandling för dessa könssjukdomar. Detta kan du neka till men måste då fortsättningsvis leva efter de förhållningsregler läkaren ger dig för att inte smitta andra. Undersökningar och behandling är gratis.

Smittspårning

Om du efter testning får veta att du bär på någon könssjukdom som faller inom smittskyddslagen får du förhållningsregler i hur du ska leva tills behandling är avklarad. Detta för att inte smitta andra. Du måste också lämna uppgifter om vilken eller vilka personer du haft sex med så dessa kan kontaktas och informeras om att de kan vara smittade.