Provtagning

Besöket börjar med att du sitter ned och samtalar kring varför du sökt vår mottagning. Här underlättar frågeformuläret om du fyllt i det. Här bedöms det om du behöver en undersökning eller ej. Om du behöver testa dig för könssjukdomar kan det räcka med att du får gå och kissa och du behöver då inte undersökas. Ibland måste det göras en undersökning för att kunna se varför du har besvär såsom klåda, smärta, ömhet och sveda. Detta kanske beror på infektioner, blåsor, flytningar eller utslag. Många känner mer eller mindre oro inför undersökningen. En känsla av utsatthet kan infinna sig. Denna känsla kan förstärkas om du varit med om övergrepp. Våra undersökare är mycket medvetna och lyhörda inför detta. Själva undersökningen är alltid ett erbjudande och kan avbrytas när du vill.

Så här går undersökningen till

Du behöver inta ta av dig alla kläderna utan att det räcker med att penis och pung är bar. Du får ligga ned på en brits. Undersökaren berättar när den startar undersökningen. Ingen del av undersökningen ska göra ont men upplevs det svårt kan du avbryta undersökningen när du vill. Ibland ber undersökaren dig att resa dig upp så att hen kan känna på pungen mer ordentligt. Undersökaren använder lampa och förstoringsglas för att kunna se bättre. Undersökaren känner igenom pungen ordentligt för att känna om testiklar och bitestiklar är friska. Lyftkörtlar i ljumskarna undersöks för att se om de är svullna, detta kan vara ett tecken på infektion. Förhuden och huden på penisskaftet inspekteras. Förhuden dras tillbaka, om du har någon, för att se hur insidan på förhuden ser ut samt inspektion av ollonet. Till sist särar undersökaren med hjälp av fingrarna läpparna runt urinröret för att kunna se att urinrörets yttersta del ser friskt ut. Denna undersökning tar någon minut. Undersökaren berättar om vad hen ser såsom knottror och fläckar. Du kan självklart fråga om du undrar över något.

Provtagning – könssjukdomar

Klamydiaprov
Gonorréprov
Hiv
Hepatit B
Syfilis
Kondylom/könsvårtor

Gå in på Vårdguiden bifogad fil för att läsa mer.
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/konsorgan/konssjukdomar/konssjukdomar—sexuellt-overforda-infektioner/