Inför ditt besök

Ta hissen upp eller gå fyra trappor. Du behöver inte anmäla dig utan sitt ned i vårt väntrum så kommer vi och hämtar dig till ditt besök. I väntrummet finns frågeformulär. Fyll gärna i detta eller dessa för att underlätta besöket. Detta är frivilligt. Det är viktigt att du har legitimation med dig. Om du behöver tolk meddela oss detta i god tid före besöket så vi hinner boka tolk till besöket. 

Om du ska testa dig för könssjukdomar är det viktigt att du inte kissar en timme före besöket.

Avgifter
Provtagning och behandling för de könssjukdomar som omfattats av smittskyddslagen såsom, klamydia, gonorré, syfilis, hiv och hepatit B är avgiftsfri även preventivmedelsrådgivning är avgiftsfri. Hepatit A och B vaccination är gratis för män som har sex med män. Besök för andra besvär är avgiftsbelagda. Besök hos barnmorska, sjuksköterska eller kurator kosta 100 kronor. Besök hos läkare kostar 350 kronor.

Ingen kan se i din journal att du har varit här
Vi deltar inte i så kallad sammanhållen journalföring. Det betyder att ingen annan vårdgivare kan se de journalanteckningar som vi för över ditt besök, och vi kan inte se journalanteckningar från andra vårdgivare.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Folkhälsomyndigheten: Rätten till en sexualitet fri från fördomar, diskriminering, vård eller tvång är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. En utgångspunkt är allas lika värde och principen om icke-diskriminering i relation till sexuell och reproduktiv hälsa.