Provtagning

Besöket börjar med att du sitter ned och samtalar kring varför du sökt vår mottagning. Här underlättar frågeformuläret om du fyllt i det. Här bedöms det om du behöver en undersökning eller ej. Om du behöver testa dig för könssjukdomar kan det räcka med att du får gå och kissa och du behöver då inte undersökas. Ibland måste det göras en undersökning för att kunna se varför du har besvär såsom klåda, smärta, ömhet och sveda. Detta kanske beror på infektioner, blåsor, flytningar eller utslag. Många känner mer eller mindre oro inför undersökningen. En känsla av utsatthet kan infinna sig. Denna känsla kan förstärkas om du varit med om övergrepp. Våra undersökare är mycket medvetna och lyhörda inför detta. Själva undersökningen är alltid ett erbjudande och du kan avbryta när du vill.

Så här går undersökningen till

Innan undersökningen ombeds du ta av dig på underkroppen, ta ut eventuell tampong och behålla strumporna på. Du får lägga dig i en så kallad gynstol där benen placeras i benstöd så att undersökaren kan se ordentligt. Undersökaren berättar när hen startar undersökningen. Ingen del av undersökningen ska göra ont men upplevs det svårt kan du avbryta undersökningen när du vill. Ibland kan undersökaren använda en spegel så att du kan se ordentligt. Vid undersökningen inspekteras, yttre blygdläppar, inre blygdläppar, klitoris, slidöppning och urinrörsmynning. Sår, vårtor och slemhinnor undersöks. Därefter för instrumenten in i slidan. Undersökaren tittar på slemhinnan, livmoderhalsen efter infektioner, flytningar. Eventuell provtagning görs. Undersökningen avslutas med att undersökaren för in två fingrar i slidan och samtidigt trycker med ena handen över livmodern strax ovanför blygdbenet. Livmoder, äggledare och äggstockar undersöks. På detta sätt kan undersökaren upptäcka ömhet, smärta eller annat avvikande.

Provtagning – könssjukdomar

Klamydiaprov
Gonorréprov
Hiv
Hepatit B
Syfilis
Kondylom/könsvårtor

Gå in på Vårdguiden bifogad fil för att läsa mer.
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/konsorgan/konssjukdomar/konssjukdomar—sexuellt-overforda-infektioner/