Om oss

Om oss

Om Mama Mia

Välkommen till Mama Mia. Var du än befinner dig i livet. Vi finns här för din skull!

Mama Mia är Skandinaviens största privata kvinno- och barnhälsomottagning.
Vi som arbetar på Mama Mia har alla lång yrkeserfarenhet och mycket hög specialistkompetens. Vi följer dig från ditt första preventivmedel, under graviditet och din kvinnohälsa och under hela barnets uppväxt. Vården anpassas efter just era individuella önskemål och behov. Varje familj är unik!

Vår värdegrund
Att se, bemöta och bekräfta alla Mama Mias kunder och samarbetspartners genom ett respektfullt och informativt förhållningssätt och med högsta servicefaktor.

Mama Mia har vårdavtal med Stockholms läns landsting och har mottagningar på Karlavägen, Götgatan, Medborgarplatsen, Kista, Kungsholmen, Rimbo och Solna. Mama Mia har också vårdavtal med Region Skåne och finns på Föreningsgatan i Malmö, i Helsingborg och i Väla.

Mama Mia startades 1988 av Christina Wahlström som framför allt såg ett behov av ett bättre omhändertagande och förberedelse av gravida kvinnor inför förlossningen. Hon ville göra skillnad och arbeta för en jämlik och rättvis vård. Christina arbetar fortfarande aktivt med att förändra och förbättra vården både i Sverige men även utomlands bland annat genom sitt engagemang i White Ribbon Alliance.

För Christina var det viktigt att man skulle känna sig lugn och trygg och hon skapade därför mottagningar som har en harmonisk och hemtrevlig miljö och där det är viktigt att lyssna in varje individs unika behov.

Det var också viktigt för Christina att all personal är specialister inom sitt område med många års erfarenhet så att man kan känna sig trygg med att få den allra bästa vården och slippa remitteras vidare utanför mottagningen.

För Mama Mia har det alltid varit viktigt att kunna ha all kompetens på plats på mottagningarna och vi har därför varit måna om att vara tidigt med i både den tekniska och medicinska utvecklingen och har bland annat mycket avancerade ultraljudsapparater och har idag ultraljudsmottagning på 4 av våra mottagningar

Ekonomi
www.Allabolag.se
Barnmorskegruppen Mama Mia AB 556397-4863
Mama Mia Kista AB 556745-2163
Mama Mia Söder AB 556570-7691

Ägare
Barnmorskegruppen Mama Mia AB ägs av Nordstjernan och ingår i vårdkoncernen Lideta AB.

Organisation
Lideta AB
Hugo Lewné

Kvalitet
För Mama Mia har empatisk, engagerad och kompetent varit viktiga ledord i hela verksamheten. Man ska som patient kunna känna sig trygg med att man får den bästa vården och också ett respektfullt och bra bemötande.

Mama Mia har ett övergripande ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som gäller hela företaget. Ledningssystemet innebär bland annat att övergripande kvalitetsmål och delmål har tagits fram, kärnprocesser, lednings- och stödprocesser med tillhörande aktiviteter har kartlagts och rutiner har tagits fram för de aktiviteter som ingår i processerna.

Medarbetarna vet var de aktuella rutinerna finns dokumenterade och i vilket system avvikelserapporter, klagomål och synpunkter mm skrivs. Resultat från enkäter och internkontroller mm sammanställs och rapporteras regelbundet till ledningen inför ledningens genomgång. Mama Mia redovisar årligen en patientsäkerhetsberättelse för samtliga verksamheter.

Mama Mia är miljöcertifierade enligt ISO14001 sedan 2006.

Personal
Inom Mama Mia och To Care arbetar idag drygt 150 personer och majoriteten är kvinnor. Sedan vi startade husläkarmottagning 2011 har andelen män ökat till ca 10%. Inom Mama Mia arbetar många personer med olika etnisk bakgrund vilket också är väldigt positivt, vi talar tex en mängd olika språk, bland annat persiska, polska, italienska, franska och engelska.

Mama Mia har kollektivavtal med Vårdföretagarna/Almega och arbetar aktivt med friskvård.