Testa dig för könssjukdomar | Sexuell Hälsa – Mama Mia City

Öppettider och kontaktinfo

Mama Mia City, plan 4
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Personal

En del könssjukdomar ger inga symptom, därför rekommenderar vi att testa dig om du:

  • Har haft oskyddad sex
  • Kondomen spruckit eller glidit av
  • Du misstänker att du kan ha blivit smittad
  • Du har symptom/besvär
  • Din/dina sexpartners är smittade

Du kan bli smittad via smek och/eller oralsex, så även om du använt kondom kan det vara bra att testa sig. Vid smittspårning uppges även kontakter där kondom använts av den anledningen.

www.1177.se/sjukdomar--besvar/konsorgan/konssjukdomar---sexuellt-overforda-infektioner/