Ultraljud | Mama Mia Livets Trelleborg

Öppettider och kontaktinfo

Hamngatan 9, plan 4
231 42 Trelleborg

Det är viktigt att du ringer på respektive nummer nedan.

Mama Mia Livets BMM Tel: 0410-120 80
Mama Mia Livets Ultraljud Tel: 0410-120 80
Mama Mia Livets Cellprov Tel: 040-619 01 00
Mama Mia Livets BVC/Barnhälsovård Tel: 0410-301710

Personal

Information gällande region Stockholm

Med anledning av Covid-19 och det rådande läget med att försöka bromsa spridningen kan vi för tillfället inte tillåta någon anhörig följa med på mottagningen. Anhörig får gärna närvara via FaceTime eller telefon. Endast en frisk anhörig får medfölja minderåriga under 18 år vid besök. Vid luftvägsymptom – stanna hemma och kontakta oss för ombokning av tid. Tack för er förståelse! Vi gör allt för att försöka minska smittspridningen.

Vi är en auktoriserad ultraljudsmottagning. Våra erfarna ultraljudsbarnmorskor och läkare har specialistkompetens och arbetar med den senaste tekniken.

Du kan göra ditt ultraljud hos oss även om du går på annan MVC. Be din barnmorska skriva remiss till oss.
Du som bor i annat landsting har rätt att söka öppenvård över landstingsgränserna, remiss krävs från ditt hemlandsting.
För dig som inte är inskriven på MVC i Sverige eller av annan anledning inte har någon remiss kan du beställa ett ultraljud till självkostnadspris.


Information gällande region Skåne

Med anledning av Covid-19 och det rådande läget är en frisk partner välkommen att närvara vid besök hos barnmorska och ultraljud.

Vi är en auktoriserad ultraljudsmottagning. Våra erfarna ultraljudsbarnmorskor och läkare har specialistkompetens och arbetar med den senaste tekniken. Du som är inskriven på någon av våra Mama Mia mottagningar får göra kostnadsfritt ultraljud på någon av våra ultraljudsmottagningar.

Du kan göra ditt ultraljud hos oss även om du går på annan MVC i Skåne. Be din barnmorska skriva remiss till oss.
Du som bor i annat landsting har rätt att söka öppenvård över landstingsgränserna. Du blir då självbetalande, vänligen se prislista. För dig som inte är inskriven på MVC i Sverige eller av annan anledning inte har någon remiss kan du beställa ett ultraljud till självkostnadspris.


Uteblivna besök till ultraljud debiteras.

• Tidig graviditetslängdsbestämning
• Antal levande foster
• KUB-NIPT
• Organscreening
• Tillväxtkontroll
• Moderkakskontroll

Vad är fosterdiagnostik?
Vad är fostervattenprov ?

Läs mer om Ultraljud

KUB och NIPT
Tidigt ultraljud
Rutinultraljud
Övriga ultraljud
Inför Ultraljud
Priser