BMM- Barnmorskemottagning

BMM- Barnmorskemottagning | Mama Mia Malmö

Öppettider och kontaktinfo

Tel. 040 - 619 01 00
Fax: 040-611 40 24
Adress: Föreningsgatan 26
211 52 Malmö

Öppettider MVC:
Måndag 08.00-16.00
Tisdag 08.00-16.00
Onsdag 08.00-18.00
Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Personal

Barnmorskemottagning Stockholms Län

Att vänta barn skapar många känslor, förväntningar och frågor som är olika hos oss alla. På Mama Mia vill vi ge er ett individuellt bemötande utifrån era enskilda behov. Ni får gott om tid hos barnmorskan.

Vi tar alla prover på mottagningen, även ultraljud, och det finns läkare på plats. Vi har psykolog och leg.psykiatriker knutna till oss. Dessa besök kan vara avgiftsbelagda, fråga din barnmorska inför din bokning.
Vi har Sveriges bredaste kursutbud bland annat inför förlossningen och föräldrarollen.

Vi har avtal med Stockholms läns landsting. Det innebär att inom vårdvalet är mödravården, ultraljud, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning, psykolog via BUP och barnsjukvården är kostnadsfritt. Uteblivna besök till mödravård och ultraljud debiteras.

Viss vård hos gynekologen och barnläkaren är avgiftsbelagd, men då är kostnaden densamma som inom landstinget och frikort gäller. Vi har också privat psykolog knuten till verksamheten som mot en kostnad kan anlitas vid behov av snabbare besökstid.

Barnmorskemottagning Region Skåne

Vår mottagning ligger centralt i Malmö och vi erbjuder mödravård, barnavård, amningsmottagning, ultraljud, preventivmedelsrådgivning, cellprovstagning, Drop-In mottagning och samtal med sexolog.
Alla våra läkare har specialistkompetens inom gynekologi/obstetrik och ultraljud.

Vi har avtal med Region Skåne. Det innebär att inom vårdvalet är mödravården, ultraljud, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning och barnsjukvården är kostnadsfritt.

Läs mer om BMM- Barnmorskemottagning

Alkohol / Droger
Förlossning Stockholm
Inskrivning
Kost
Smärtlindring