Barnläkarmottagning – BUMM

Barnläkarmottagning – BUMM | Mama Mia Karlavägen

Öppettider och kontaktinfo

Mama Mia Barnläkarmottagning (BUMM)
Karlavägen 58, plan 4
114 49 Stockholm
Tel 08-506 490 90.
Fax 08-660 05 46.

Telefontider:
Måndag-Torsdag 08.00-16.30
Fredag kl. 08:00-15:00. Fredag 28/7 stänger vi kl. 12.00

Öppettider:
Måndag-Torsdag 08.00-16.30
Fredag kl. 08:00-15:00. Fredag 28/7 stänger vi kl. 12.00

Stängt vecka 28, 29, 31.
OBS ! Vi har öppet vecka 30.

När mottagningen är stängd hänvisar vi till:
BUMM-mottagningar i Stockholm

Personal

Anette Lagerkvist

Titel: Barnsjuksköterska

Arbetsområden: Barnläkarmottagning - BUMM

Evi Kosma

Titel: Barnläkare

Arbetsområden: Barnläkarmottagning - BUMM

Yvonne Janzen

Titel: Medicinsk sekreterare

Arbetsområden: Barnläkarmottagning - BUMM

Torbjörn Hertzberg

Titel: Barnläkare

Arbetsområden: Barnläkarmottagning - BUMM,

Dimitrios Kritikos

Titel: Barnläkare

Arbetsområden: Barnläkarmottagning - BUMM,

Thomas Munkhammar

Titel: Barnläkare

Arbetsområden: Barnläkarmottagning - BUMM,

Boel Ottosson

Titel: Sjuksköterska

Arbetsområden: Barnläkarmottagning - BUMM,

Christina Simonsson

Titel: Barnsjuksköterska / Enhetschef

Arbetsområden: Barnläkarmottagning - BUMM,

Kontakta oss via säker email på 1177 Vårdguiden

Boka tid eller få rådgivning på 08-506 490 90

Information in English about the Pediatric Clinic

Telefontider:
Måndag-Torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08:00-15:00. Fredag 28/7 stänger vi kl. 12.00

Öppettider:
Måndag-Torsdag 08.00-16.30
Fredag kl. 08:00-15:00. Fredag 28/7 stänger vi kl. 12.00

Stängt vecka 28, 29, 31.
OBS ! Vi har öppet vecka 30

 

Alla barn 0-17 år som behöver träffa en barnläkare är välkomna till oss.
Det kan till exempel gälla barn med mag-tarmbesvär, allergi, eksem, astma, tillväxt, hud, huvudvärk, utveckling, huvudvärk mm.

Gå direkt till Barnpsykolog - Första linjen

Gå direkt till ADHD utredning

Nu är det vår och med den kommer mycket astma och allergier. Läs mer på POLLENKOLL.SE eller hör av dig till oss.

Tänk på att avboka minst 24 timmar före bokad tid. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras med 350 kr enligt landstingets regler.

Akuttider för barn 0-1 år

Vi tar emot när det gäller vanliga sjukdomar, som öroninflammation, feber, snuva, halsont, utslag, magont, diarré och förkylning.

Akuttider för barn över 1 år

I första hand får ni hjälp på vårdcentralen. På vår vårdcentral To Care kan ni lista hela familjen.

Läs mer på To Cares hemsida www.tocare.se eller ring och boka en tid på Tel: 08-400 221 40.


Andra patientgrupper som är välkomna till oss både akut och planerat är barn med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar, till exempel allergi, astma, eksem och neuropsykiatriska funktionshinder som inte kan behandlas på vårdcentralen.

Barnpsykolog – Första linjen

På Mama Mia Barn- och ungdomsmedicinska mottagning erbjuder vi behandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Det betyder att vi tar emot och behandlar patienter 0-17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det kan exempelvis handla om sömnproblem, familjekonflikter, separationsångest, tvång, tics, fobier, trotssyndrom, ångest och depression. Vi tar även emot för rådgivning och kortare föräldrastöd.

Patienter med psykisk ohälsa får hos oss en psykiatrisk bedömning. Därefter fattar vi tillsammans beslut om insats.

Exempel på olika insatser är psykoedukation, föreläsningar, föräldrarådgivning, krisstöd och psykologisk behandling individuellt eller i grupp. Behövs remiss till annan vårdgivare hjälper vi till med det.

Behandlade psykologer utgår från KBT och evidensbaserade metoder som anpassas utifrån barnets/tonåringens behov.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn och tonåringar.

Besöken är kostnadsfria då vi har ett avtal med Stockholms läns landsting. Vid uteblivna besök och besök som avbokas mindre än 24 timmar innan utsatt tid debiteras enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens taxa. Familjer är välkomna att söka själva, men från våra vårdgrannar önskar vi remiss.

Vi har sekretess

Detta innebär att vi, förutom i vissa undantagsfall, inte får föra vidare personuppgifter eller information som lämnas till oss

Egenanmälan

För att göra en nyanmälning ringer du på telefonnummer 08-506 490 90.

Gå till Barnpsykolog - Första linjen

ADHD Utredning

Vi är en privat mottagning som driver vår verksamhet på uppdrag av Stockholms läns landsting

Vi utreder, behandlar och följer upp barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD.

Gå till ADHD utredning.

 

Läs mer om Barnläkarmottagning – BUMM

Barnpsykolog - Första linjen

Egenanmälan:

För att göra en nyanmälning ringer du på telefonnummer 08-506 490 90.

På Mama Mia Barn- och ungdomsmedicinska mottagning erbjuder vi behandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Det betyder att vi tar emot och behandlar patienter 0-17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Det kan exempelvis handla om sömnproblem, familjekonflikter, separationsångest, tvång, tics, fobier, trotssyndrom, ångest och depression. Vi tar även emot för rådgivning och kortare föräldrastöd.

Patienter med psykisk ohälsa får hos oss en psykiatrisk bedömning. Därefter fattar vi tillsammans beslut om insats.

Exempel på olika insatser är psykoedukation, föreläsningar, föräldrarådgivning, krisstöd och psykologisk behandling individuellt eller i grupp. Behövs remiss till annan vårdgivare hjälper vi till med det.

Behandlade psykologer utgår från KBT och evidensbaserade metoder som anpassas utifrån barnets/tonåringens behov.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn och tonåringar.

Besöken är kostnadsfria då vi har ett avtal med Stockholms läns landsting. Vid uteblivna besök och besök som avbokas mindre än 24 timmar innan utsatt tid debiteras enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens taxa. Familjer är välkomna att söka själva, men från våra vårdgrannar önskar vi remiss.

Första gången ni kommer:

 • Det första besöket tar ungefär 45 minuter.
 • Vi önskar att samtliga vårdnadshavare kommer med till den första tiden. Om en vårdnadshavare inte kan eller vill delta behöver den lämna samtycke till vårdkontakten, via telefon med oss om ni inte är sammanboende.
 • Vanligtvis följer barnet/tonåringen med till det första besöket, men om ni som vårdnadshavare hellre vill komma själva först går det också bra.
 • Ni kommer under besökstiden att ha möjlighet att prata i olika konstellationer. Om någon vill prata enskilt kommer det att finnas möjlighet till det, vi kommer överens om hur vi lägger upp tiden när vi ses.

Vi har sekretess.

Detta innebär att vi, förutom i vissa undantagsfall, inte får föra vidare personuppgifter eller information som lämnas till oss

Öppettider:

Måndag-Fredag kl. 08:00-16:30.

Telefontider: Måndag-Fredag kl. 08:00-16:00.

Alla mottagningar har stängt alla röda dagar.

Kontaktuppgifter
Mama Mia Barnläkarmottagning (BUMM)

Karlavägen 58, plan 4

114 49 Stockholm

Tel 08-506 490 90

Fax 08-660 05 46

Säker e-mail via 1177: Mail Mama Mia BUMM

ADHD utredning

Vi är en privat mottagning som driver vår verksamhet på uppdrag av Stockholms läns landsting

Vi utreder, behandlar och följer upp barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD.

För utredning av eventuell AD(H)D-diagnos tar vi gärna emot en remiss vanligtvis från skolan vilken ska innehålla:

 • Pedagogisk beskrivning från förskolan/skola
 • Läkarbedömning med omfattande helhetsbeskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund (remiss)
 • Kopia på BVC/skolhälsovårdsjournalen

Dessutom vill vi att ni föräldrar fyller i följande frågor inför utredningen:

En utredning hos oss består av:

 • intervjuer med föräldrar kring barnets utveckling
 • medicinsk bedömning av läkare
 • psykologisk bedömning av kognitiva och exekutiva funktioner
 • information från skolan

Efter en utredning får föräldrar, barn och skola ta del av resultaten samt får både muntlig och skriftlig information om eventuell diagnos, råd, insatser och samhällets stöd.

Mottagningen erbjuder också medicinsk uppföljning för redan diagnostiserad ADHD.

För detta behöver vi också remiss och utlåtande med fastställd diagnos.

Boka tid eller få rådgivning
Tel: 08-506 490 90

Öppettider: måndag-fredag kl. 08:00-16:30.

Telefontider: måndag-fredag kl. 08:00-16:00.

Alla mottagningar har stängt alla röda dagar.

Kontaktuppgifter
Mama Mia Barnläkarmottagning (BUMM)

Karlavägen 58, plan 4

114 49 Stockholm

Tel 08-506 490 90

Fax 08-660 05 46

Säker e-mail via 1177: Mail Mama Mia BUMM

Avboka minst 24 timmar före bokad tid. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras med 350 kr enligt landstingets regler.

Pediatric clinic

All children aged 0-17 who have a need to see a pediatrician are welcome to us. It can for instance be children with gastrointestinal problems, allergies, eczema, asthma, growth, skin, headache, development etc.

Doctor visit same day

When it comes to regular, temporary illness, otitis media, fever, runny nose, sore throat, rash, stomach pain, diarrhea and colds, we accept children 0-1 years on the same day.

Temporarily sick children over 1 year will primarily get help at the medical health center (husläkarmottagning).

At our husläkarmottagning To Care you can register the whole family.

For more information about To Care call 08-400 221 40 or visit www.tocare.se

Another patient categorie that are welcome to us, both emergency and planned, are children with disabilities or chronic illnesses, such as allergies, asthma, eczema, and neuropsychiatric disorders.

Child psychologist – Första linjen

Our psychologist accepts children, teenagers and their parents. He provides information, advice, assessment, and support in difficult situations. To our child psychologist you can come up with any problem, big or small.

Make an appointment or get counseling
Call us at 08-506 490 90 and make an appointment.
We have phone hours monday - friday 8 am.-4 pm.
The Pediatric Clinic is open monday – friday 8 am. -4.30 pm.

Contact details

Mama Mia Pediatric Clinic (Bumm)
Karlavägen 58, 4th floor
114 49 Stockholm
Tel 08-506 490 90
Fax 08-660 05 46
Secure e-mail via 1177: E-mail to Mama Mia pediatrics-BUMM