Med anledning av covid-19 (coronavirus)

Om du har vistats I, enligt folkhälsomyndigheten, endemiskt land och uppvisar symptom som feber, hosta eller andningsbesvär så ber vi dig att I första hand kontakta 1177 för rådgivning.

Kontakt med våra mottagningar skall initialt ske via distans (telefon, digitalt möte) och inte via oannonserat besök för att minska eventuell smittspridning.