Lideta

Mama Mia ingår i vårdkoncernen Lideta. Lideta är ett vårdbolag med verksamhet inom primärvård och mödrahälsovård i Stockholm och södra Sverige. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambition att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård.

Lideta