På grund av rådande Coronapandemi

På grund av rådande Coronapandemi måste vi på Mama Mia göra en tillfällig anpassning av vår verksamhet. En del av barnmorskebesöken under graviditeten kommer att föras över telefon eller digitalt. Vi försöker alltid anpassa alla besök individuellt. Vid händelse av att många barnmorskor är sjuka kan ditt besök komma att tillfälligt kortas ned och du kan då eventuellt få träffa annan barnmorska än den som är din ordinarie. Vi försöker alltid begränsa antalet olika...

Läs mer »