Med anledning av covid-19 (coronavirus)

Om du har vistats I, enligt folkhälsomyndigheten, endemiskt land och uppvisar symptom som feber, hosta eller andningsbesvär så ber vi dig att I första hand kontakta 1177 för rådgivning. Kontakt med våra mottagningar skall initialt ske via distans (telefon, digitalt möte) och inte via oannonserat besök för att minska eventuell smittspridning.

Läs mer »

Lideta Hälsovård förvärvar Enheten för Trauma och Krisbehandling

Lideta Hälsovård har förvärvat Enheten för Trauma- och Krisbehandling Sverige AB, ”ETK”, per 1 januari 2019. ETK utför behandlingar och förmedlar försäkringsfinansierad krishantering och traumastöd åt privatpersoner. Verksamheten får en ny adress, Warfvinges väg 29 på Kungsholmen i samma lokaler som Mama Mia. Verksamheten är ett tidigare systerbolag till Kris-och Traumacentrum AB med särkompetens inom diagnostik, behandling och rehabilitering av psykiskt traumatiserade...

Läs mer »

Lideta förvärvar Affärsområde Primärvård från Aleris

Helsingborg 2018-11-21 Lideta förvärvar Affärsområde Primärvård från Aleris Lideta har ingått ett avtal om att förvärva Affärsområde Primärvård från Aleris. Förvärvet omfattar totalt elva vårdcentraler i Stockholmsområdet och Uppsala samt tre enheter inom primärvårdsrehab i Stockholmsområdet. Förvärvet innefattar 107 000 listade patienter, motsvarande 275 heltidsmedarbetare och beräknas 2018 omsätta 325 miljoner kronor. Förvärvet förutsätter godkännande från...

Läs mer »
Samarbete med Parliv

Samarbete med Parliv

Vi-känslan, den viktiga som gör att vi trivs i en relation. Som återspeglar sig i hur vi kommunicerar, förstår varandra, är nära varandra och utvecklas tillsammans. Med mångårig erfarenhet av psykoterapi och parrådgivning vet vi vad man kan göra för att utvecklas tillsammans som par. Därför har vi skapat Parliv.nu – den första webbaserade tjänsten i sitt slag. Genom ett åttaveckorsprogram får ni verktyg att utvecklas tillsammans. Allt sker online och ni investerar i er...

Läs mer »