ultraljud

Ultraljud

Vad är ultraljud?

Under en ultraljudsundersökning, så kallad screening, används en ultraljudsapparat. Denna maskins funktion bygger på ekolodsprincipen. En ultraljudsgivare avger ljudvågor och dessa vågor återreflekteras som ekon vid beröring av olika kroppsvävnader. Ljudinformationen databearbetas och blir synlig på en dataskärm.

 

Undersökningen sker genom att ultraljudsgivaren riktas mot nedre delen av magen och därefter blir synlig på en monitor. Förbättrad kontakt mellan apparatur och hud får man genom att stryka gel på patientens mage innan undersökningen. Normalt brukar en ultraljudsundersökning (som är helt smärtfri) ta ca 15 minuter.
De flesta föräldrar funderar då och då över om det väntade barnet kommer vid beräknad tid och om det kommer att vara friskt.

 

Alla blivande föräldrar har rätt att få en allmän information om fosterdiagnostik. Varje ultraljudsundersökning som erbjuds är frivillig. Alla fosterundersökningar kan medföra fynd, som kan innebära svåra ställningstaganden för föräldrarna.

 

Vi ringer från DOLT NUMMER av sekretessskäl.