bebis

Mama Mia Göteborg har stängt !

Mama Mia har drivit en helt privat barnmorske- och ultraljudsmottagning

i Göteborg sedan 2007.

 

Vi har hoppats att man även i Göteborg skulle se fördelarna med att införa vårdval så att även kvinnor i Göteborg ges möjlighet att välja vårdgivare, men så har inte skett.

 

Vi har därför tvingats till det tråkiga beslutet att nu avsluta vår verksamhet i Göteborg.

Vi kommer naturligtvis att följa det politiska läget i Göteborg och hoppas få en möjlighet att återkomma dit på samma villkor som andra vårdgivare i regionen.

 

Har du några frågor kring detta är du varmt välkommen att höra av dig till undertecknad.

 

Gällande barnmorske- och ultraljudsmottagning så hänvisar till

Carlanderska

Tel: 031-81 48 00

Mail: mvc@gyncarlanderska.se

 

Vänligen

Eva Laurin, Mama Mia AB

eva.laurin@mamamia.se

070-770 00 29