hlbtq

HBTQ

Homosexualitet och föräldrarskap - Familjer kan se olika ut

Mama Mia Söders verksamhet vänder sig bland annat till HBTQ-personer som planerar och väntar barn. Tillsammans med Danderyds förlossning har vi utarbetat en vårdkedja som vi kallat för Regnbågsverksamhen. De som väljer att skriva in sig på Mama Mia Söder och identifierar sig inom HBTQ-gruppen blir erbjudna denna verksamhet.

 

Det innebär att det under graviditeten finns möjlighet att träffa andra par eller ensamstående inom HBTQ-gruppen som väntar barn i syfte att lära känna andra och eventuellt bilda ett nätverk under graviditeten.

 

Detta är förutsatt att vi har fler inskrivna och att någon inom den blivande familjen har barnet i magen och går sina graviditetskontroller hos oss. Tyvärr exkluderar detta de som väntar barn via surrogat eller adoption då den som har barnet i magen inte bor i Sverige under sin graviditet.


Vi brukar sätta ihop grupper där vi diskuterar frågor som t.ex. framtida föräldraroll och hur kan en relation förändras när vi väntar barn. Därefter erbjuds en förlossningsträff på förlossningsavdelningen på Danderyd och därefter ett träff där vi diskuterar amning och tiden efter det att barnet är fött. Totalt träffas gruppen fyra gånger innan förlossning. Ni har prioriterad förlossningsplats på Danderyds förlossning.

 

Du kanske har behov av att kontrollera klamydia eller ta ett cellprov eller endast göra en undersökning, vänd Dig till oss.

Har Du/Ni funderingar på er relation eller samliv, ni kanske har behov att prata med någon. Vi har samtalskompetens i form av privat psykoterapeut och även ett samarbete med psykhälsans psykoterapeuter.

 

Vill Du besöka vår mottagning ta kontakt med:

Mama Mia Söder
Götgatan 83
116 62 Stockholm
Tel: 08-556 93 770

Lotta Andréasson Edman

Eva Tapper

Tel: 08-556 93 778
mailto:regnbage.soder@mamamia.se