hlbtq

HLBTQ

Homosexualitet och föräldrarskap - Familjer kan se olika ut

Mama Mia Söders verksamhet vänder sig bland annat till HLBTQ-personer som planerar och väntar barn. Tillsammans med Danderyds förlossning har vi utarbetat en vårdkedja som vi kallat för Regnbågsverksamhen. De som väljer att skriva in sig på Mama Mia Söder och identifierar er inom HLBTQ-gruppen blir erbjudna denna verksamhet. Det innebär att det under graviditeten finns möjlighet att träffa andra par eller ensamstående inom HLBTQ-gruppen som väntar barn i syfte att lära känna andra och eventuellt bilda ett nätverk under graviditeten (förutsatt att vi har fler inskrivna).


Vi brukar sätta ihop grupper där vi diskuterar frågor som t.ex. framtida föräldraroll och hur kan en relation förändras när vi väntar barn. Därefter erbjuds en förlossningsträff på förlossningsavdelningen på Danderyd och därefter ett träff där vi diskuterar amning och tiden efter det att barnet är fött. Totalt träffas gruppen fyra gånger innan förlossning. Ni har garanterad förlossningsplats på Danderyds förlossning.

 

Du kanske har behov av att kontrollera klamydia eller ta ett cellprov eller endast göra en undersökning, vänd Dig till oss.

Har Du/Ni funderingar på er relation eller samliv, ni kanske har behov att prata med någon. Vi har samtalskompetens i form av privat psykoterapeut och även ett samarbete med psykhälsans psykoterapeuter.

 

Vill Du besöka vår mottagning ta kontakt med:

Mama Mia Söder
Götgatan 83
116 62 Stockholm
Tel: 08-556 93 770

Lotta Andréasson Edman

Carina Edman

Eva Tapper

Tel: 08-556 93 778
regnbage.soder@mamamia.se