hlbtq

Graviditet

Det är viktigt att Du som väntar barn mår så fysiskt och psykiskt bra som möjligt under graviditeten. Det är också lika viktigt att bli bekräftad i sin blivande föräldraroll såväl för Dig som Din eventuella partner och de eventuellt övriga personer som Du valt att planera barn tillsammans med.

 

  • Kanske finns det funderingar på barn men du vet inte riktigt hur man ska gå till väga. Du/Ni kanske behöver diskutera detta och få information om praktiskt tillvägagångssätt, juridiska frågor, men också att få höra om andras erfarenheter.
  • Du/Ni vill inseminera hemma och behöver praktiskt information hur man ska gå tillväga.
  • Vi hjälper till med provtagning inför insemination i Danmark.
  • Du/ Ni har kanske under lång tid försökt att bli med barn men inte lyckats. Hos oss kan Du/Ni få information om hur Du ska gå tillväga och vilka läkare Du behöver ta kontakt med.

 

Vill Du besöka vår mottagning ta kontakt med:

 

Mama Mia Söder
Götgatan 83
116 62 Stockholm
Tel: 08-556 93 770

Lotta Andréasson Edman

Eva Tapper

Tel: 08-556 93 778
mailto:regnbage.soder@mamamia.se